Obec Velká Hleďsebe
Oficiální stránky obceVelká Hleďsebe

Povinnost sekání trávy

Povinnost sekání trávy


Upozornění všem vlastníkům, uživatelům pozemků!

 

Povinnost sekání trávy na svém pozemku.

 

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat - § 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud se nebude majitel či uživatel pozemku řádně starat o svůj pozemek, může být podán podnět na odbor životního prostředí, kde se předmětný neudržovaný pozemek nalézá, aby mohly být podniknuty kroky k nápravě popsaného stavu.

 

Skutečnost, že na pozemku fyzické nebo právnické osoby rostou kopřivy, vysoká tráva a stav pozemku působí odpudivě a narušuje vzhled obce je naplněním skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 47 b) odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990Sb. ve znění novel o přestupcích. Jde o porušení povinnosti udržovat na pozemku čistotu a pořádek, a to nejen na pozemku ve vlastnictví určité osoby, ale i na pozemku, který je z jiného právního důvodu užíván, například je v nájmu. Obec má v tomto případě možnost uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Zákon o přestupcích předpokládá zavinění a v tomto případě postačuje pouze zavinění z nedbalosti, tj. nedostatečná péče o čistotu a pořádek na pozemku z nedbalosti. Z důvodu zavinění nelze pokutu za přestupek uložit přímo právnické osobě, ale v případě, že pozemek je ve vlastnictví nebo v užívání právnické osoby, musí být v tomto případě pokuta uložena dle ustanovení § 6 zákona č. 200/1990 Sb. tomu, kdo podle zákona (dle zápisu v obchodním rejstříku) měl za právnickou osobu jednat a z nedbalosti nejednal, tj. fyzické osobě – statutárnímu orgánu, tj. např. v případě s.r.o. jednateli společnosti, popř. více jednatelům, popř. u akciové společností členům představenstva atd. U fyzické osoby je to jasné, pokuta se ukládá vždy přímo fyzické osobě, tj. vlastníkovi, nebo uživateli pozemku. Tento postup platí u všech právnických i fyzických osob, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, nebo nikoliv.

 

Pro tzv. správní delikty platí ustanovení § 58 zákona o obcích a právnické i fyzické osobě, která je podnikatelem (kdo je podnikatel určuje ust. § 2 odst. 2 obchodního zák., tj. osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění, např. advokát, lékař, lékárník atd., osoba provozující zemědělskou výrobu), může být doručena výzva k nápravě závadného stavu, tj. neudržování čistoty a pořádku na pozemku tak, že tento stav narušuje vzhled obce a následně jí může být dle ustanovení § 58 odst. 2 zák. o obcích uložena pokuta až do výše 100.000 Kč. Dle ustanovení § 58 odst. 3 zákona o obcích může být uložena pokuta až do výše 200.000 Kč podnikateli, který znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci (např. spalováním nevhodných odpadů na pozemku atd.), nebo odloží věc mimo vyhrazené místo (divoké skládky).

 

Vážení spoluobčané, Vaše podněty, připomínky a názory pomáhají vytvářet a zlepšovat prostředí obce ve, kterém žijete, pracujete nebo se rekreujete. Nebuďte pouze pasivními občany nebo čtenáři, lhostejní ke svému okolí.                                                                     

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google playApp Store

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní a společenské akce

  • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Podpora domácího kompostování - Obec Velká Hleďsebe

Logo programu

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 244
TÝDEN: 1033
CELKEM: 1163321