#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Projekt PARPE

Mezinárodní spolupráce


 
Logo projekt Parpe

 

web http://www.parpe.eu

PROJEKT PARPE – Parks and People getting Close to Each Other

Projekt je implementován v rámci programu ´Europe for Citizens´ a je financován Evropskou unií.

Hlavní podstatou a cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících obcí, výměna zkušeností, diskuze s odborníky na daná témata a získávání poznatků a informací zaměřených na enviromentální vzdělávání, udržitelný rozvoj, ochranu biodiversity, udržitelnost cestovního ruchu, kulturu aj.

Místní orgány se pravidelně setkávají s novými problémy, které jsou spojeny s vývojem politiky, který je provázán s vývoj na evropské úrovni. Navazování kontaktů mezi obcemi v otázkách společného zájmu je důležité pro výměnu zkušeností a jejich rozvoj.
Partnerství je silnou vazbou, která obce spojuje a proto by měl být potenciál vytvořený sérií setkání využit pro rozvoj tématické a dlouhodobé spolupráce.
V rámci projektu je naplánováno 8 setkání ve všech partnerských zemích (první a poslední setkání se uskuteční v italském Montevegliu – hlavní partner). Během jednotlivých setkání se účastníci zabývají tématy a problémy, které jsou společné pro všechny účastnící se země (zde se jedná o sdílení a porovnávání zkušeností, vyměňování know how aj.).
Pro každé setkání pak hostitelská země zvolí jedno zastřešující téma, od kterého se posléze odvíjí aktivity, diskuze s odborníky i veřejností, workshopy, konference, diskuze u kulatých stolů, exkurze do problematických oblastí a naopak i do oblastí, kde se podařilo problémy vyřešit.

Témata byla zvolena v souladu s ´European advice´ - evropskou radou (2010 = mezinárodní rok biodiversity a evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení).

Partneři projektu a témata jednotlivých setkání:

  • Parco Regionale Abbazia di Monteveglio – Itálie (park-regionální organizace) – enviromentální výchova a práce s handicapovanými v prostředí regionálního parku
  • Bellreguard, Oliva Pego – Španělsko (obec) – udržitelný rozvoj cestovního ruchu
  • Velenje – Slovinskov (obec) – efektivní využívání energie a ekologické plánování
  • Timra – Švédsko (obec) – švédský model ochrany a zachování přírody
  • Parc naturel regional des Causses du Quercy – Francie (regionální park) - udržitelný rozvoj cestovního ruchu v přírodních parcích
  • Csomor a přilehlá města (obec) – Maďarsko – ochrana a rozvoj chráněných oblastí
  • Velká Hleďsebe – Čechy (obec) – obnova krajiny narušené člověkem
     

1. setkání ITÁLIE - 11. až 16.10.2010

2. setkání ŠPANĚLSKO - 24. až 29.01.2011

3. setkání SLOVINSKO - 21. až 26.03.2011

4. setkání ŠVÉDSKO - 23. až 28.05.2011

6. setkání MAĎARSKO - 23. až 28.04.2012

8. setkání ITÁLIE - 10. až 15.09.2012