Velká Hleďsebe - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky ⁄ nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

O stanovení části společného školského obvodu základní školy.

zde ke stažení


Obec Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

o stanovení části společného školského obvodu základní školy
a zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 ze dne 21.12.2007¨

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se na svém zasedání dne 15.7.2010 usnesením č. 20/46/VII/2010 usneslo vydat, na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c/ zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 

Na základě uzavřené dohody obcí Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Vlkovice o vytvoření společných školských obvodů je území obce Velká Hleďsebe částí školského obvodu základních škol: 

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb
354 93 DOLNÍ  ŽANDOV  37
IČ: 75 00 52 39
zřízená obcí Dolní Žandov

Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace
Školní 26
354 72 DRMOUL
IČ: 70 99 82 21
zřízená obcí Drmoul

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace
K Rybníku 346
354 91 LÁZNĚ KYNŽVART
IČ: 60 61 09 81
zřízená obcí Lázně Kynžvart

Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace
Stará Voda 125
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
IČ: 70 99 57 96
zřízená obcí Stará Voda

Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace
354 73 TŘI SEKERY  79
IČ: 70 97 86 11
zřízená obcí Tři Sekery

a

Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace
Pohraniční stráže 95
354 71 VELKÁ HLEĎSEBE
IČ: 70 99 71 87
zřízená obcí Velká Hleďsebe

Čl. 2

Ke dni 1.9.2010 se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2010
 


Mgr. Jitka Havlínová                                                RNDr. Jiří Bytel
   místostarosta                                                             starosta

Datum vložení: 19. 7. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:08