Velká Hleďsebe - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky ⁄ nařízení - Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

O zrušení některých vyhlášek a nařízení.

zde ke stažení


OBEC VELKÁ HLEĎSEBE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o zrušení některých vyhlášek a nařízení 

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe se usneslo dne 30.11.2006, usnesením č. 3/2/XI/2006 vydat na základě § 35 a § 84 odst. 2 písm. i/ zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o místním poplatku za rekreační a lázeňský pobyt, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 2 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místním poplatku ze vstupného, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 3 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 4 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2002, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 5 

Nařízení obce č. 1/2001, o zvýšení základního nájemného z bytu v závislosti na poloze domu, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Článek 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007.


 
Mgr. Jitka Havlínová                                     RNDr. Jiří Bytel
      místostarosta                                              starosta

Datum vložení: 1. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2021 13:08