Prodej majetku

Prodej majetku

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Prodej pozemkové parcely 185/68

Typ: ostatní
Usnesení Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe č. 5B/48/III/2014 ze dne 19. 3. 2014

Obec Velká Hleďsebe nabízí k prodeji

pozemkovou parcelu č. 185/68 o velikosti 393 m2 (travní porost) v katastrálním území Klimentov, obec Velká Hleďsebe


Odhadní cena 99.870,- Kč


Zájemce doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
nejpozději dne 16.4.2014 do 11:00 hodin.

Nabídka bude podána v obálce s uvedením jména a adresy zájemce.
Obálka bude na uzavření opatřena podpisem, popř. razítkem zájemce a bude zřetelně označena nápisem

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 185/68 - NEOTEVÍRAT"


Informace o parcele

Parcelní číslo:
185/68
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
393
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
DKM
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

185/68

 

 

 

 


 Vytvořeno: 27. 3. 2014
Poslední aktualizace: 11. 7. 2017 23:22
Autor: Správce Webu
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK