Prodej majetku

Prodej majetku

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Prodej pozemkových parcel č. 186/44 až 186/49

Typ: ostatní
Usnesení Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe č. 5B/50/V/2014 ze dne 21.5. 2014

Obec Velká Hleďsebe nabízí k prodeji

Pozemkové parcely č. 186/44 o velikosti 1063m2 , p.p.č. 186/45 o velikosti 472m2 , p.p.č. 186/46 o velikosti 480m2, p.p.č. 186/47 o velikosti 474m2 , p.p.č. 186/48 o velikosti 478m2, p.p.č. 186/49 o velikosti 494m2 v katastrálním území Klimentov, obec Velká Hleďsebe


Souhrnná odhadní cena 504.311,- Kč

p.p.č.186/44 188.544,- Kč
p.p.č.186/45 62.153,- Kč
p.p.č.186/46 63.206,- Kč
p.p.č.186/47   62.416,- Kč
p.p.č.186/48  62.943,- Kč
p.p.č.186/49 65.049,- Kč

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
nejpozději dne 16.6.2014 do 11:00 hodin.

Nabídka bude podána v obálce s uvedením jména a adresy zájemce.
Obálka bude na uzavření opatřena podpisem, popř. razítkem zájemce a bude zřetelně označena nápisem

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/44 - NEOTEVÍRAT"

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/45 - NEOTEVÍRAT"

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/46 - NEOTEVÍRAT"

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/47 - NEOTEVÍRAT"

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/48 - NEOTEVÍRAT"

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 186/49 - NEOTEVÍRAT"


Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/44
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
1063
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 
Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/45
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
472
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
 
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
 
Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/46
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
Výměra [m2]:
480
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
 
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
 
Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/47
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
474
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
 
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
 
Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/48
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
478
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
 
Informace o parcele
Parcelní číslo:
186/49
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Klimentov [778311]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
494
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
 
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu

186

  

 


Vytvořeno: 29. 5. 2014
Poslední aktualizace: 14. 7. 2017 23:22
Autor: Správce Webu
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK