Prodej majetku

Prodej majetku

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Prodej pozemkových parcel č. 681/4, 882 a 891.

Typ: ostatní
Usnesení Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe č. 3E/49/IV/2014 ze dne 23.4. 2014

Obec Velká Hleďsebe nabízí k prodeji

pozemkové parcely č. 681/4 o velikosti 873 m2 (zahrada), p.p.č. 882 o velikosti 19 m2 (zahrada) a p.p.č. 891 o velikosti 112 m2  (ostatní plocha) 
celková plocha 1004m2
v katastrálním území Malá Hleďsebe, obec Velká Hleďsebe


Odhadní cena 250.000,- Kč


Zájemce doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
nejpozději dne 25.8.2014 do 11:00 hodin.

Nabídka bude podána v obálce s uvedením jména a adresy zájemce.
Obálka bude na uzavření opatřena podpisem, popř. razítkem zájemce a bude zřetelně označena nápisem

"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI 681/4, 882, 981 - NEOTEVÍRAT"


Informace o parcelách
 
Parcelní číslo:
681/4
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
873
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:
zahrada
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
BPEJ
Výměra
74712
873
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 
 
Parcelní číslo:
891
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
112
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
jiná plocha
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 

 

Parcelní číslo:
882
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
19
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
KMD
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
ostatní komunikace
Druh pozemku:
ostatní plocha
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Podíl
Obec Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Malá Hleďsebe

 

 

 


 Vytvořeno: 19. 6. 2014
Poslední aktualizace: 15. 7. 2017 23:24
Autor: Správce Webu
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK