Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

OBEC Velká Hleďsebe

Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe

Obecně závazná vyhláška obce Velká Hleďsebe

č. 3/2015

o nočním klidu a regulaci hlučných činností

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 30. 9. 2015 usnesením č. 8/11/IX/2015 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2

Omezující opatření

 

 Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době  veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

 

Čl. 3

Vymezení nočního klidu

 

1) Noční klid je dobou od  22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

 

2) V době konání (např. kulturních akcí, Slavností obce, Dětský den, oslav) se doba nočního klidu  stanovuje od 02 do 06  hodin.

 

3) V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 02 do 06 hodin.

 

4) Obec může rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. O těchto výjimečných případech rozhoduje Rada obce.

 

5) Žádost o výjimku musí obsahovat:

a) jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou osobu podnikající pod rodným číslem)

b) označení druhu akce, datum konání, počátek, konec a místo konání,

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

zde ke stažení

Vyvěšeno: 9. 10. 2015

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK