#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

2. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 8. prosince 2010 od 17:00 hod.

se koná ve středu 8. prosince 2010 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi. Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni.

Navrhovaný program

1.        Organizační záležitosti
2.        Zpráva o plnění usneseníze 48. zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe, zprávy výborů
3.        Výbory zastupitelstva obce, komise
4.        Finanční záležitosti (Schválení odměn zastupitelům, Pověření starosty – rozpočtová opatření provedená do 31.12.2010; Rozpočtové opatření č. 6/2010; Vyřazení majetku Obce a příspěvkových organizací)
5.        Záležitosti Klimentovské a.s.
6.        Bytové záležitosti (Prodej volných bytů v Klimentově; Uvolněná jednotka Tyršova 300/10 a Havlíčkova 304/12 ve Velké Hleďsebi)
7.        Prodej objektu č.p. 147 v Klimentově se zastavěným pozemkem (bývalá ubytovna)
8.        Pozemkové záležitosti (Směna části p.p.č. 234/4 – díl a) za část p.p.č. 234/5 díl d) v k.ú. Klimentov;  
Projednání vykoupení částí pozemkových parcel p.p.č. 389/19, 572/6 a 558/4 sloučených do p.p.č. 527/7
v k.ú. Velká Hleďsebe po zaměření AT stanice vodovodu na Malou Hleďsebi; Nabídky obci k odprodeji 
pozemků dotčených předkupními právy podle § 101 stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby
a veřejně prospěšná opatření podle platného územního plánu – p.p.č. 333/17, 94/27, 94/17 a část p.p.č.  94/31 v k.ú. Velká Hleďsebe;
9.        Žádosti o zrušení předkupního práva obce k pozemkům podle § 101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření podle platného územního plánu – pozemky p.p.č. 164/13, 164/17, 164/18, 166/5, 558/6, 530/9, 389/34,389/35, 389/36, 642/5, 647 v k.ú. Velká Hleďsebe; p.p.č. 185/46, 234/4 v k.ú. Klimentov;
10.     Smlouvy o zřízení věcného břemene
11.     Kupní smlouva CHEVAK (vodovod do Malé Hleďsebe)
12.     Zastupování obce na valných hromadách společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
13.     Výkon veřejně prospěšných prací – rok 2011
14.     Projednání prodloužení Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi (Město Mariánské Lázně a Obec Velká Hleďsebe) o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
15.     Petice občanů
16.     Pozastavení rekonstrukce komunikací
17.     Různé (Prodej „vojenského“ movitého majetku; Omluvné dopisy p. Kaščáka a p. Baťka a.j.)

Vytvořeno: 1. 12. 2010
Poslední aktualizace: 24. 10. 2017 23:08
Autor: