#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

23. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 13. června 2012 od 17:00 hod.

se koná ve středu 13. června 2012 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi (přízemí radnice). Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni. 

Navrhovaný program: 

 1. Organizační záležitosti
 2. Zpráva o plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
 3. Finanční záležitosti
 4. Bytové a nebytové záležitosti (Žádost o zrušení předkupního práva Obce k BJ č. 96/1, v k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe; Zámysl prodeje nemovitosti č.p. 119 na st.p.č.453 a st.p.č.453, v k.ú. a obci Velká Hleďsebe)
 5. Pozemkové záležitosti (Záměr prodeje pozemku p.p.č.185/9, v k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe; Záměr prodeje pozemku p.p.č.186/63, 186/64, 186/65, 186/66, 186/67, v k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe; Záměr prodeje pozemku p.p.č.94/21, 94/50 v k.ú. Velká Hleďsebe, obec Velká Hleďsebe; Zámysl prodeje části pozemku p.p.č.335/16 v k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe)
 6. Výběrové řízení (Úprava obytné zóny v sídlišti u kasáren, k.ú. Klimentov VELKÁ HLEĎSEBE III. Etapa; Chodník podél Klimentovské ulice – úsek od mostku k zastávce MHD Velká Hleďsebe)
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 (Zrušení vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu)
 8. Svaz měst a obcí ČR – zastupování Obce Velká Hleďsebe
 9. CHEVAK Cheb a. s. – valná hromada
 10. Výkon veřejně prospěšných prací
 11. Informace (Žádost ARMEX Oil, s.r.o.; Ubytovna Klimentov – Zahradní a parková spol. s. r. o.; Digitalizace povodňových plánů; Informace o čerpání úvěru z Komerční banky a.s.; Regionální televize; Žádost o pronájem pozemku k umístění sběrny druhotných surovin, Dešťová kanalizace v Klimentově atd.)
 12. Sociální fond
 13. Různé

Vytvořeno: 6. 6. 2012
Poslední aktualizace: 14. 11. 2017 23:04
Autor: