#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

3. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 26. ledna 2011 od 17:00 hod.

se koná ve středu 26. ledna 2011 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi. Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni.

Navrhovaný program

1.        Organizační záležitosti
2.        Zpráva o plnění usneseníze 2. zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
3.        Záležitosti kontrolního a finančního výboru
4.        Doplnění školské rady Základní školy Velká Hleďsebe, okres Cheb
5.        Finanční záležitosti (Projednání dodatku č. 3. ke smlouvě č. 13970111 - SFŽP ČR a Obec Velká Hleďsebe; Poskytování měsíčních odměn členům zastupitelstva; Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2010;  Žádost o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce - Občanské sdružení Cyklistický klub Sportblažek.cz, Český svaz včelařů Mariánské Lázně, Karlovarský kraj; Odpis pohledávky obce z důvodu její nevymahatelnosti - dluh na nájemném)
6.        Záležitosti Klimentovské a.s.
7.        Bytové záležitosti (Prodej nepronajatých bytových jednotek na sídlišti Klimentov ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe – výsledky veřejné soutěže; Návrh úpravy kupní smlouvy – pro kupující prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření)
8.        Pozemkové záležitosti (Projednání návrhu záměru vydání opatření obecné povahy – územního opatření o výjimce ze stavební uzávěry pro pozemek p.p.č. 324/37 v k.ú. Klimentov; Žádosti o zrušení předkupního práva obce k pozemkům podle § 101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření podle platného územního plánu – pozemky p.p.č. 167/16, 389/11 v k.ú. Velká Hleďsebe a p.p.č. 185/45 v k.ú. Klimentov; Projednání písemného stanoviska vlastníka pozemku p.p.č. 333/13 v k.ú. Velká Hleďsebe; Projednání nabídek k vlastníků pozemků p.p.č. 94/31, p.p.č. 109/141 a p.p.č. 366/1 v k.ú. Velká Hleďsebe k odprodeji; Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. ke zrušení předkupního práva na p.p.č. 558/6 v k.ú. Velká Hleďsebe; Žádost o odkoupení pozemků p.p.č. 266 a 268 v k.ú. Klimentov)
9.        Projednání a vydání nových obecně závazných vyhlášek v souvislosti s účinností nového daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) a novely zákona o místních poplatcích (zákon č. 281/2009 Sb.)
10.     Kupní smlouva CHEVAK Cheb, a.s.
11.     Projekt Mariánskolázeňska, d.s.o.
12.     Decentralizace vytápění obecních panelových domů a mateřské školy Velká Hleďsebe
13.     Různé (Prodej „vojenského“ movitého majetku; Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství)

Vytvořeno: 19. 1. 2011
Poslední aktualizace: 25. 10. 2017 23:07
Autor: