#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

5. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 23. března 2011 od 17:00 hod.

se koná ve středu 23. března 2011 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi. Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni.

Navrhovaný program

 1. Organizační záležitosti
 2. Zpráva o plnění usneseníze 4. zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
 3. Záležitosti kontrolního a finančního výboru
 4. Finanční záležitosti
 5. Záležitosti Klimentovské a.s., Projekt Free  
 6. Bytové záležitosti (Obecní nájemní byty ve Velké Hleďsebi, Prodej nepronajatých bytových jednotek v Klimentově)
 7. Pozemkové záležitosti (Projednání vydání opatření obecné povahy – územního opatření o výjimce ze stavební uzávěry pro pozemek p.p.č. 324/37 v k.ú. Klimentov; Žádosti o zrušení - výmaz předkupního práva obce k pozemkům podle § 101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření podle platného územního plánu – pozemky p.p.č. 94/35, 166/8, 367 a 638 v k.ú. Velká Hleďsebe; Nabídka k odprodeji částí pozemků zatížených předkupními právy podle § 101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření podle platného územního plánu – část p.p.č. 16/11 a část p.p.č.398/5 v k.ú. Velká Hleďsebe; Projednání prodeje pozemků p.p.č. 266 a 268 v k.ú. Klimentov)
 8. Projednání a vydání obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 kterou se mnění a doplňuje obecně závazná vyhláška číslo 1/2011 o místím poplatku za užívání veřejného prostranství (v souvislosti s doporučením MVČR a další novely zákona č. 281/2009 Sb. o místních poplatcích
 9. Kotelna K 302 – likvidace technologie
 10. Kupní smlouva s firmou Prestol s.r.o. – prodej vodohospodářského zařízení Obci Velká Hleďsebe
 11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
 12. Různé (Prodej „vojenského“ movitého majetku; Pravidla pro zastupování Obce Velká Hleďsebe v orgánech a institucích členy zastupitelstva obce; Jednací řád zastupitelstva atd.)

Vytvořeno: 16. 3. 2011
Poslední aktualizace: 27. 10. 2017 23:08
Autor: