#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

8. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 22. června 2011 od 17:00 hod.

se koná ve středu 22. června 2011 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi. Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni.

Navrhovaný program:

 1. Organizační záležitosti
 2. Termíny konání zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe v roce 2011
 3. Zpráva o plnění usneseníz 6. a 7. zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
 4. Organizační a personální změny OÚ
 5. Záležitosti kontrolního a finančního výboru
 6. Škodná událost na budově č. 583 v areálu bývalých kasáren Klimentov
 7. Jednací řád Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
 8.  Finanční záležitosti (Výsledek hospodaření Obce Velká Hleďsebe a Závěrečný účet obce za rok 2010; Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010; Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce - Modelářský klub RCA Mariánské Lázně; Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce - Římskokatolická farnost Mariánské Lázně; Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce - Ravána gym. o.s. Mariánské Lázně; Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce – RC Autoklub Velká Hleďsebe; Rozpočtové opatření č. 2/2011; Rozpočtové opatření č. 3/2011)
 9. Záležitosti Klimentovské a.s. (Výsledek hospodaření za rok 2010; Závěrečná zpráva o vztazích za rok 2010;
  Výroční zpráva za rok 2010; Zpráva nezávislého auditora; odstoupení RNDr. Vítězslava Padevěta z funkce předsedy představenstva Klimentovské a.s.; odstoupení Ing. Daniela Kosíka z funkce místopředsedy představenstva Klimentovské a.s. atd.)
 10. Bytové záležitosti (Zpráva o vyhodnocení veřejné soutěže na prodej nepronajatých jednotek v domech na sídlišti Klimentov ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe, která se konala dne 13.6.2011; Pronájem uvolněných obecních bytů)
 11. Pozemkové záležitosti  (Žádosti o zrušení předkupního práva obce k pozemkům podle § 101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná zařízení podle platného územního plánu – pozemky p.p.č.661/8, 661/10 k.ú. Malá Hleďsebe, stp.č. 454 k.ú. Klimentov, p.p.č. 479/5, 398/5, 94/20 v k.ú Velká Hleďsebe; Záměr prodeje pozemků 94/21,94/50 v k.ú. Velká Hleďsebe; Zrušení stavební uzávěry Velká Hleďsebe – východ pro pozemky p.p.č. 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/37, 94/38, 107/185, 107/2, 107/150, 107/151, 107/170, 109/141, 109/25 a stavební parcelu st.p.č. 451 v katastrálním území Velká Hleďsebe)
 12. Záležitosti firmy PRESTOL spol. s.r.o.
 13. Věcná břemena (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – el. kabel nízkého napětí v území výstavby rodinných domů společností Prestol; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1/2011 a 2/2011)
 14. Obecní zpravodaj
 15. Různé (Prodej „vojenského“ movitého majetku; Výpůjčka nemovitosti v areálu bývalých kasáren Klimentov  TRAICONT o. s. atd.)

 


Vytvořeno: 15. 6. 2011
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 23:08
Autor: