#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

9. zasedání zastupitelstva obce

Typ: ostatní
se koná ve středu 27. července 2011 od 17:00 hod.

se koná ve středu 27. července 2011 od 17:00 hod. v obecní knihovně ve Velké Hleďsebi. Jednání zastupitelstva obce je veřejné a mohou se jej zúčastnit všichni občané, kteří jsou tímto srdečně zváni.

Navrhovaný program:

  1. Organizační záležitosti
  2. Zpráva o plnění usnesení z 8. Zasedání Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe
  3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
  4. Finanční záležitosti
  5. Bytové záležitosti (Zpráva o prodeji bytů za 2. čtvrtletí 2011)
  6. Pozemkové záležitosti (Žádosti o zrušení předkupního práva obce k pozemku podle §101, stavebního zákona pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná zařízení podle platného územního plánu – pozemek p. p. č. 234/6, v k. ú. Klimentov; Žádost o prodej části pozemkové parcely č.28/4 v k. ú. Velká Hleďsebe; Zrušení stavební uzávěry pro pozemky p. p. č. 335/1, 335/3, 335/5, 335/6, 335/30, 335/31, 335/36, 335/37, 949, 950, 951, katastrální území Klimentov, obec Velká Hleďsebe, p. p. č. 16/1, 16/9, 16/10, 16/11, 16/12, 17/3, 17/5, 337/1, ( 337/2,337/3, s výjimkou části o šíři 22m podél hranice s p. p. č. 337/4, 338/11, 342/1, 342/26, 342/40, 342/41, 342/42, katastrální území velká Hleďsebe; Smlouva o zřízení věcného břemene číslo 301/2011)
  7. Dotace (Zpráva o probíhajících dotacích; Dotace Zelená osa Velká Hleďsebe- informace o zadání veřejné zakázky: zakládání a obnova významné sídelní zeleně, výsledek výběrového řízení ze dne 26.7.2011; KOVO - výběrové řízení: Technický dozor-supervize sanačních prací zakázky „Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe;“ Parpe – zpráva o účasti v mezinárodním projektu Park a people)
  8. Klimentovská a. s. 
  9. Různé (směrnice na prodej movitého majetku; náhrady cestovních výloh)

Vytvořeno: 20. 7. 2011
Poslední aktualizace: 31. 10. 2017 23:08
Autor: