#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Svatby


Termíny konání svatebních obřadů pro rok 2019

19.01.2019

16.02.2019

16.03.2019

13.04.2019

11.05.2019

08.06.2019

21.09.2019

19.10.2019

23.11.2019

14.12.2019

Prsteny

Místnost k oddávání

Obřadní síň obecního úřadu Velká Hleďsebe v čase od 9,00 hodin do 13,00 hodin.

 

Informace pro snoubence

Snoubenci podají dotazník k uzavření manželství na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve.

Dotazník obdržíte v kanceláři matriky na obecním úřadě nebo je možné si ho stáhnout v části formuláře.

 

Kontakt: Matrika, Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32

Jana Kučerová, tel.: 354 327 621, matrika@obecvh.cz

 

Potřebné doklady

  • platné doklady totožnosti snoubenců
  • rodné listy snoubenců
  • u rozvedených - originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
  • u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
  • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezletilé dítě
  • u cizinců - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR

 

Poplatky

Náklady za služby spojené se svatebním obřadem činí 800,- Kč (přípitek, blahopřání a malý dárek).

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek činí 1 000,- Kč.

Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 3 000,- Kč.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek 500,- Kč.

 

Související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Obřadní síň Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi

   

 

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síňObřadní síň

Obřadní síňObřadní síň