#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Prodej pozemkové parcely

Typ: ostatní
Usnesení Zastupitelstva Obce Velká Hleďsebe č. 6G/36/V/2013 ze dne 22.5.2013

Obec Velká Hleďsebe nabízí k prodeji

Pozemkovou parcelu o velikosti o velikosti 799 m2, vzniklé oddělením z p.p.č.  681/4, zahrada, části st.p.č. 132/2, zast.plocha a p.p.č. 130, zastavěná plocha a nádvoří,
v k.ú. Malá Hleďsebe, obec Velká Hleďsebe.


Odhadní cena 298.370,- Kč


Zájemce doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou
na Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe
nejpozději dne 10.6.2013 do 11:00 hodin.

Nabídka bude podána v obálce s uvedením jména a adresy zájemce.
Obálka bude na uzavření opatřena podpisem, popř. razítkem zájemce a bude zřetelně označena nápisem
"SOUTĚŽ - PRODEJ NEMOVITOSTI p.p. 799 m2 - NEOTEVÍRAT"


Informace o parcele

Parcelní číslo:
681/4
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
1227
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
GUST2880,Z.S.XV-17-20
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:
zahrada
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Adresa
Podíl
Obec Velká Hleďsebe
Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Název
zemědělský půdní fond
Seznam BPEJ
BPEJ
Výměra
74712
1227
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 
 
Parcelní číslo:
st. 132/2
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
215
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
GUST2880,Z.S.XV-17-20
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
společný dvůr
Druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Adresa
Podíl
Obec Velká Hleďsebe
Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
 
Parcelní číslo:
st. 130
Obec:
Velká Hleďsebe [539279]
Katastrální území:
Malá Hleďsebe [778320]
Číslo LV:
1
Výměra [m2]:
340
Typ parcely:
Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:
GUST2880,Z.S.XV-17-20
Určení výměry:
Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:
zbořeniště
Druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo
Adresa
Podíl
Obec Velká Hleďsebe
Plzeňská 32, 35301 Velká Hleďsebe
 
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

MH_B

 


Vytvořeno: 27. 5. 2013
Poslední aktualizace: 2. 7. 2017 23:22
Autor: Správce Webu