#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zveřejnění záměru prodeje

Typ: ostatní
Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje


Zveřejnění záměru obce Velká Hleďsebe

Na základě usnesení Rady obce Velká Hleďsebe č. 2019/I/5/14 ze dne 16. 01. 2019 zveřejňuje úřad obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, na dobu min. 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi záměr obce p r o d a t tento nemovitý majetek:

·         část p.p.č. 597 o výměře 150 m v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, LV 1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace za minimálně odhadní nabídkovou cenu 55 500,- Kč, slovy: padesátpěttisícpětsetkorunčeských.

Obec Velká Hleďsebe upozorňuje, že Zastupitelstvo obce Velká Hleďsebe svým Usnesením č. 5C/3/I/2019 ze dne 21. 01. 2019 schválilo nová Pravidla pro prodej nemovitých věcí z majetku obce Velká Hleďsebe a zrušilo dosud platná pravidla prodeje přijatá usnesením č. 5/8/IV/2015 ze dne 22. 04. 2015.

Případné písemné připomínky a nabídky mohou zájemci a občané podat do 15 dnů od vyhlášení záměru.

Konec lhůty pro podání žádosti o prodej je čtvrtek 17. 10. 2019 do 10 hodin v pevně uzavřené obálce s uvedením jména, adresy a tel. kontaktu žadatele. Obálka s žádostí bude zřetelně označena nápisem:

!!! PRODEJ část p.p.č. 597 – 150m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. a obec Velká Hleďsebe) -NEOTEVÍRAT!!!

 

Velká Hleďsebe dne 30. 09. 2019

 

Ing. Jaroslava Brožová Lampertová

Starostka


Příloha

Vytvořeno: 1. 10. 2019
Poslední aktualizace: 1. 10. 2019 09:34
Autor: Bc. Kamila Mazancová