#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení záměru nájmu

zde ke stažení


Oznámení o záměru nájmu prostor  

v katastrálním území Klimentov

obec Velká Hleďsebe

                                                                  

Rada Obce Velká Hleďsebe, příslušný podle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 102 odst. 2 písm. m/ zákona, v souladu s § 39 zákona,

oznamuje záměr nájmu níže uvedené nemovitosti:

schválený usnesením Rady Obce č. 2017/XII/50/8 ze dne 28. 02. 2017 

 

nájem části budovy bez č.p./č.e. na st.p.č. 619 k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe

o velikosti 125 m2 a to dle evidence objekt SO-005 VSB, č. 6.

Doba nájmu: na dobu neurčitou

Účel nájmu: zřízení truhlářské dílny

Případné písemné připomínky a nabídky mohou zájemci a občané podat do 15ti dnů od vyhlášení záměru.

 

Velká Hleďsebe, dne 05. 01. 2018.

Vyvěšeno: 5. 1. 2018

Datum sejmutí: 21. 1. 2018

Zodpovídá: Jana Kučerová

Zpět