#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení záměru nájmu

zde ke stažení


Oznámení o záměru nájmu pozemkové parcely  

v katastrálním území Klimentov

obec Velká Hleďsebe

                                                                

 Rada Obce Velká Hleďsebe, příslušný podle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 102 odst. 2 písm. m/ zákona, v souladu s § 39 zákona,

oznamuje záměr nájmu níže uvedené pozemkové parcely

schválený usnesením Rady Obce č. 2018/III/53/6 ze dne 28. 03. 2018: 

nájem části pozemkové parcely číslo 186/2 za halou stojící na st.p.č. 575 k.ú. Klimentov,

obec Velká Hleďsebe, LV 1 o velikosti 30 m2.

Doba nájmu: na dobu neurčitou

Účel nájmu: skladování karosářského materiálu

Případné písemné připomínky a nabídky mohou zájemci a občané podat do 15ti dnů od vyhlášení záměru.

Velká Hleďsebe, dne 04. 04. 2018.

Vyvěšeno: 4. 4. 2018

Datum sejmutí: 20. 4. 2018

Zodpovídá: Jana Kučerová

Zpět