#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení záměru výpůjčky

zde ke stažení


Oznámení o záměru výpůjčky tělocvičny  

v katastrálním území Klimentov

obec Velká Hleďsebe

                                                                  

 Rada Obce Velká Hleďsebe, příslušný podle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 102 odst. 2 písm. m/ zákona, v souladu s § 39 zákona,

oznamuje záměr výpůjčky níže uvedené nemovitosti:

schválený usnesením Rady Obce č. 2017/XI/48/4 dne 22. 11. 2017 

 

výpůjčka tělocvičny v budově č.p. 610, která je součástí pozemku parc. č. st.p. 610 (zastavěná plocha a nádvoří)

k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe.

Doba výpůjčky na dobu určitou do 30. 06. 2018 vždy v pondělí od 9,30 hodin do 10,30 hodin

 

Účel výpůjčky: předškolní vzdělávání dětí - výuka tenisu

Případné písemné připomínky a nabídky mohou zájemci a občané podat do 15ti dnů od vyhlášení záměru.

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Jana Kučerová

Zpět