#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení záměru výpůjčky

zde ke stažení


Oznámení o záměru výpůjčky tělocvičny 

v katastrálním území Klimentov

obec Velká Hleďsebe

                                                                  

Rada Obce Velká Hleďsebe, příslušný podle § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon“) a § 102 odst. 2 písm. m/ zákona, v souladu s § 39 zákona,

oznamuje záměr výpůjčky níže uvedeného prostoru:

schválený usnesením Rady Obce č. 2018/I/51/5 dne 30. 01. 2018 

 

výpůjčka tělocvičny - budovy, která je součástí pozemku na st. p. č. 610 (zastavěná plocha a nádvoří)

k.ú. Klimentov, obec Velká Hleďsebe.

Doba výpůjčky: na dobu určitou do 30. 04. 2018 vždy v sobotu od 9,00 hodin do 12,00 hodin

Účel výpůjčky: fotbalový trénink dětí

Případné písemné připomínky a nabídky mohou zájemci a občané podat do 15ti dnů od vyhlášení záměru.

Vyvěšeno: 5. 2. 2018

Datum sejmutí: 21. 2. 2018

Zodpovídá: Jana Kučerová

Zpět