Menu
Obec Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
rozšířené vyhledávání

Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe

https://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-rekonstrukce-komunikaci-a-chodniku-klimentov-a-velka-hledsebe/

http://www.nuts2severozapad.cz/, http://www.europa.eu/

PROJEKT: Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01297
NOSITEL PROJEKTU: Obec Velká Hleďsebe
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program  NUTS II Severozápad
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 13 750 862,09 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%

Projekt navazuje na předchozí úsilí obce o obnovu komunikací a parkovacích míst v sídlišti Klimentov. Jedná se o samostatný projekt navazující na předchozí etapy, viz projekt Úpravy obytné zóny v sídlišti u kasáren Klimentov. Sídliště je tvořeno převážně bytovými domy ze šedesátých let minulého století, čemuž odpovídá i kvalita infrastrukty a věková struktura obyvatel. Území bude řešeno bezbariérově. V současné době jsou komunikace na sídlišti v Klimentově ve špatném stavu, dále schází parkovací stání a současný stav veřejného osvětlení je také špatný.Kromě obnovy komunikací se bude v této lokalitě realizovat veřejné osvětlení v technologii LED. Součástí projektu je také vybudování nového chodníku podél Klientovské ulice pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky Klimentovská s Plzeňskou.
Projekt má kladný dopad na obyvatele všech místních částí obce, ale i na občany z okolních (sousedních) obcí, zejména z blízkých Mariánských Lázní, Drmoulu a Valů, a také tuzemské návštěvníky.

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na podzim roku 2014. Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy. 

Žádost o dotaci byla podána dne 25. 9. 2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny demoliční a výkopové práce, všechny ostatní aktivity projektu budou realizovány v II. etapě do 28. 9. 2015.

 
 

Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy.

Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.

 
Partneři projektu:
Město Lázně Kynžvart
Obec Stará Voda
Obec Tři Sekery
Obec Trstěnice
Obec Valy

rekonstrukce

 

baner - logo

 

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní, společenské akce, propagace obce

  • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.