Velká Hleďsebe - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Funkci klasické úřední desky plní pro Obecní úřad Velká Hleďsebe digitální úřední deska – elektronické zařízení, které je umístěné na budově obecního úřadu a je nepřetržitě veřejně přístupné. Stejný obsah je zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup v rámci elektronické úřední desky na adrese obecni-urad/uredni-deska/.


"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".

Správce úřední desky žádným způsobem nezasahuje do obsahu doručených písemností cizích subjektů (předkladatelů), obecní úřad proto nenese odpovědnost za zveřejněné osobní údaje ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb.

Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 9. 6. 2023
Vyvěšeno: 24. 5. 2023 Datum sejmutí: 9. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Vyvěšeno: 4. 5. 2023
Vyvěšeno: 15. 3. 2023
Vyvěšeno: 13. 1. 2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Vyvěšeno: 20. 9. 2022
Vyvěšeno: 20. 6. 2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Vyvěšeno: 8. 4. 2022
Vyvěšeno: 6. 6. 2023 Datum sejmutí: 22. 6. 2023
Vyvěšeno: 6. 6. 2023 Datum sejmutí: 22. 6. 2023
Vyvěšeno: 24. 5. 2023
Vyvěšeno: 20. 6. 2022
Nabídka nepronajatých pozemků z vlastnictví státu v okrese Cheb
Vyvěšeno: 5. 5. 2022
Vyvěšeno: 23. 5. 2023 Datum sejmutí: 23. 6. 2023