Menu
Obec Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe
rozšířené vyhledávání

Svatby

Termíny konání svatebních obřadů:

rok 2021                        rok 2022

 • 16. 01. 2021                              22. 01. 2022
 • 20. 02. 2021                             12. 02. 2022
 • 20. 03. 2021                             12. 03. 2021Prsteny
 • 17. 04. 2021                              02. 04. 2022
 • 15. 05. 2021                              14. 05. 2022
 • 19. 06. 2021                              11. 06. 2022
 • 18. 09. 2021                              17. 09. 2022
 • 16. 10. 2021                               22. 10. 2022
 • 20. 11. 2021                               12. 11. 2022
 • 11. 12. 2021                                10. 12. 2022

Místnost k oddávání

Obřadní síň obecního úřadu Velká Hleďsebe v čase od 10,00 hodin do 13,00 hodin.

 

Informace pro snoubence

Snoubenci podají dotazník k uzavření manželství na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve.

Dotazník obdržíte v kanceláři matriky na obecním úřadě nebo je možné si ho stáhnout v části formuláře.

 

Kontakt: Matrika, Obecní úřad Velká Hleďsebe, Plzeňská 32

Jana Kučerová, tel.: 354 327 621, matrika@obecvh.cz

 

Potřebné doklady

 • platné doklady totožnosti snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • u rozvedených - originál nebo ověřenou kopii rozvodového rozsudku opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
 • u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • u nezletilého snoubence - soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, opatřené doložkou nabytí právní moci rozsudku
 • rodný list dítěte, pokud snoubenci mají spolu nezletilé dítě
 • u cizinců - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR

 

Poplatky

Náklady za služby spojené se svatebním obřadem činí 800,- Kč (přípitek, blahopřání a malý dárek).

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je stanoven správní poplatek činí 1 000,- Kč.

Při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, činí správní poplatek 3 000,- Kč.

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem je stanoven správní poplatek 500,- Kč.

 

Související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Obřadní síň Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi

Obřadní síň

Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň

Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň


Obřadní síň

 

rozšířené vyhledávání

Události v obci

Podpora domácího kompostování - Obec Velká Hleďsebe

Logo programu

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 289
TÝDEN: 1233
CELKEM: 1232336

Kalendář akcí

Sponzorské dary

Číslo účtu na sponzorské dary:
kulturní, sportovní, společenské akce, propagace obce

 • 71859613/0300  - VS:2321

Děkujeme.

Mobilní aplikace

V obraze
Google playApp Store